Over Anja

Verbinding met de eigen wijsheid

Anja Wolters

Ik heb als 1e lijns-professional in het systeem van dat wat gezondheidszorg wordt genoemd gezien hoe onzeker mensen werden over hun eigen lichaam. Het lichaam werd vaak gezien als iets wat ‘tegen ze was’ of het lichaam ‘werkt niet mee’… Deze disconnectie met het lichaam raakt mij diep. Dat het lichaam niet meer wordt herkend als gids voor stappen in het leven. Weg is de verbinding met de eigen wijsheid.

Ik weet hoe fijn het is om vanuit mijn essentie, vanuit mijn ware wezen deel te nemen aan dit Leven hier op aarde. Hoe krachtig, vitaal en vreugdevol dat voelt.

En geloof me, dat is écht niet altijd het geval maar ik weet dat ik dit kan creëren voor mezelf. Dat ik een zuivere verbinding met mezelf kan ‘aanleggen’ ten gunste van waarachtige verbinding met anderen. Dan is er samen zoveel meer weelde te ontwikkelen. Niets vervult mij meer dan mensen te helpen dit óók te ervaren en te belichamen.

Mijn vertrouwen in het zelfhelende potentieel is eindeloos. Door leren & Leven tot ontwikkeling gekomen.

Leven met een hoofdletter L

Naast alle professionele avonturen en ontwikkelingen ben ik vooral ook gewoon een mens, lustig genoeg om van het leven te willen leren. Zo is er dan ook genoeg op mijn pad gekomen wat mij uitgenodigd en ‘geholpen’ heeft om licht te schijen op dat wat het potentieel vrij en het hart beschikbaar maakt. Natuurlijk heb ik ook regelmatig voor de omweg van afleiding gekozen. Toch, dieper van binnen was het eigenlijk klip en klaar dat dit geen verschuiving ging brengen. En was ik me bewust dat ik de landing in het ongemak van de werkelijkheid aan het uitstellen was. Tóch, doormodderen bleek nooit een optie er was altijd weer die nudge: ‘ik wil het weten, ik wil er niet omheen, wat in mij wil er verschuiven en aan het licht komen…

Holistisch begeleiderschap

Langs een weg met rijke lessen

Zo heb ik de uitnodiging van het Leven aangenomen, een allesbehalve rechtlijnige weg. Wel de weg met de rijke lessen waarlangs ik kon leren en ontwikkelen.
De professionele lessen uit de externe wereld heb ik hoogst geinspireerd met mijn ware wezen geintegreerd.

Dit heeft geleid tot een goed ontwikkelde antenne voor dat wat in de schaduw wacht. Dat wat in het onbewuste sluimert en beschikbaar is, mits ermee verbonden wordt. Mensen daarmee in contact brengen en helpen toe-eigenen van het dieper weten lopen als een rode draad door mijn leven.

Dit samen met de systemische blik en dat eindeloze vertrouwen in de natuurlijke geneigdheid van het lichaam om tot volle groei te komen hebben mijn holistisch begeleiderschap gevormd.

Niet ‘fixen’, maar bewust maken van mogelijkheden

Uiteraard is de ene manier van zitten, staan, bewegen is absoluut efficiënter, natuurlijker, harmonische en esthetischer dan de andere maar het is toch niet interessant om te leren wat goed of fout is? Het was voor mij niet boeiend om iemands houding ‘te fixen’

Het is veel leuker om te leren welke andere mogelijkheden er zijn, ervaren van verschillen, leren voelen, voelen wat energie geeft, voelen waar de ruimte zit voelen waar bewegingsvrijheid zit.
Het bewust maken van deze mogelijkheden dat vond ik het tofste. De ander bewust laten ervaren dat er meer mogelijkheden en daardoor keuzes zijn om op een bepaalde manier door het leven heen te bewegen. Letterlijk.

Maar daar hield het avontuur voor mij niet op

Ik herkende, aan den lijve natuurlijk, dat mijn staat van zijn erg van invloed was of vrij ik kon bewegen of strak ik in een bepaald patroon zat. Dit figuurlijk verhouden tot situaties in het leven zag ik ook terug in de praktijk. Iemand beweegt niet voor niets op een bepaalde manier… soms was het helder dat er een fysieke aanleiding was, vaker had het een minder materiele aanleiding en leerde ik steeds beter te herkennen dat bewegingspatronen gekoppeld zijn aan iemands hele wezen van fysieke lichaam, emotie, mentale lichaam en ziel.

Dit maakte dat ik een opleiding ging doen gebaseerd op de Rogeriaanse psychotherapie, de clientcentered benadering die uitgaat van het gegeven dat ieder uiteindelijk zelf het beste weet wat goed voor hem is. Mijn rol, toen nog ‘therapeut’, is om de ander te begeleiden deze wijsheid weer te ontdekken.

Een ware aardverschuiving

Een crisis in mijn eigen leven bracht mij in 2000, in aanraking met opstellingen, ineens kwamen het ‘collectieve onderbewuste’ van Jung en de ‘morfogenetische velden van Rupert Sheldrake bij elkaar. Wát een belevenis om deze ‘concepten gewoonweg te ervaren. Heel krachtig en zuiver werden zaken zichtbaar die het hoofd nooit zou toestaan.
Maar die wél de kern raakten van dat wat ik diep van binnen voelde maar mentaal niet kon vatten. Het gaf inzicht én beweging in mijn persoonlijke thema’s en overlevingspatronen. Géén ruimte meer om aan illusies vast te houden, des te meer ruimte om mezelf te worden en te zijn. Een logisch gevolg van deze diepe ervaring was het volgen van de opleiding tot systemisch opsteller.

Het erkennen van evenwaardigheid

Anja Wolters is gezondheidswetenschapper en ambitieuze deelnemer aan het leven. Hoe kijkt zij naar de toekomst: zorgen, dromen of ideeën? De toekomst is niet iets dat ons overkomt, maar iets dat we samen vormgeven.

Ben je toe aan jeZelf
Je ware aard, je rijke inhoud
Voel je van harte uitgenodigd
Ik faciliteer de ontmoeting met Liefde en Plezier