Quantum Scan

Transformatie-trajecten met de mind-body-scan

Ontwikkel- en bewustwordingsprocessen

ondersteund met energie-frequenties

De concepten ‘het collectieve onbewuste’ van Jung, ‘de morfo-genetische velden van Rupert Sheldrake, ‘het Veld van Lynn McTaggert en hebben mij altijd gefascineerd. In de eerste opstelling van mij leven in 2000, heb ik via ‘het wetende veld’ ervaren hoe niet-materiele informatie tot ons kan komen en opgevangen kan worden. Vervolgens hebben Pim van Lommel, Bruce Lipton en Joe Dispenza e.a. mij nog verder bewust gemaakt van de wisselwerking tussen het materiele en niet-materiele. En hoe je deze met zelfbewustzijn kan beinvloeden. Buitengewoon boeiend. Inzichten uit de quantumfysica helpt het enigszins ‘te vatten’.

Maak het zichtbaar

De uniek bijdrage van de scan

De bijdrage van de scan is fabuleus: het meet processen in wording. De werking van de scan is gebaseerd op dezelfde overtuiging als die van mij: er is een onlosmakelijke verbinding is tussen lichaam, ziel en geest. Zo maakt de scan emotionele, psychische en fysieke processen die voortdurend plaatsvinden zichtbaar. Dit geeft real-time inzicht in de actuele status van je gezondheid en hoe je deze kan handhaven of verbeteren.

Het lichaam is de ziel uitgedrukt in de materie – Carl Jung

Preventie

‘Er hangt iets in de lucht’ quantumfysisch gezien is iets in de energie al aanwezig voordat het zich in de materie manifesteert. De scan maakt het ‘iets’ zichtbaar voorafgaand aan mogelijke ziekteverschijnselen.

Inzicht

De scanbeelden tonen de psychosomatische balans van het zelfherstellende vermogen.
De scan meet van orgaan, weefsel, cel- tot aan DNA-niveau.

Informatie

De bandbreedte van de mogelijke interpretatieniveaus van de frequentie-groepen reikt van stralingsbelastig, vaccin-belasting, belasting van micro-organismes, e-nummers, zware metalen en ook de belasting van epigentische imprints, invloed van medicijnen als ook (tekort aan) vitamines en mineralen etc.

Interventies

De scan kan belastende activiteit van bijv. micro-organismen verminderen en ook de gezonde frequenties van organen toedienen. Ook helende frequenties vanrierend van allopatie tot homeopatie, als die van affrimaties, mineralen, vitamines, kristallen enzovoorts kunnen toegediend worden en het zelfherstel ondersteunen. Deze helende frequenties kunnen op chip gezet worden die dan een maand lang het herstel proces kunnen supporten.

Krachtige ondersteuning in het bewustzijnsproces

De visuele beelden ondersteunen de bewustwording over de psychosomatische samenhang, hoe je de balans kan herstellen en daardoor de motivatie om response-ability in te ontwikkelen.

Hoe werkt de quantum-scan?

Van anamnese tot visueel inzicht

 • Na een uitgebreide anamnese waarin al processen op gang komen wordt met behulp van een biofotonen-trigger-sensor binnen een paar minuten het geheel in beeld gebracht.
 • Daarna is het mijn taak om de informatie van de scan te interpreteren en samenhang te duiden gebaseerd op mijn integrale kennis en ervaring. Vervolgens leg ik het verband tussen de specifieke situatie en vraag van dit moment en de antwoorden die de scan naar voren brengen.
 • Dit visuele inzicht in de psychosomatische processen in combinatie met de epigenetische factoren zijn een krachtige ondersteuning in het bewustwordings- en transformatieproces.

Over de technologie en wat het voor ons betekent:

De kwantum-fysica leert ons dat alles met alles continu in verbinding staat, op alle niveau’s op een niet-lineaire manier. Dat betekent ook dat het levend organisme (ons lichaam) een uitgesproken dynamisch geheel is met een eindeloos regeneratief vermogen.

Organen worden niet – conform het materiele paradigma – als fysiek gelokaliseerde cel-verbanden gezien maar als energetische centra binnen een holistische functiesamenhang. Biofotonen in de cel dragen hologrammen met informatie waardoor deze informatie kunnen uitwisselen en aan elkaar kunnen overdragen. De apparatuur meet de energie in de cel én de informatie-uitwisseling tussen de cellen.

Ondersteuning van het zelf-herstellende vermogen

Met de MetaVital Human Expert scan is het mogelijk hier inzicht in te ontwikkelen in deze dynamiek en het regeneratieve vermogen te ondersteunen. Het meet het bio-energieveld van het lichaam en en vergelijkt frequentiepatronen met optimaal gezond weefsel. De scan meet vergeljkt jouw frequentiepatroenen met de gezonde frequentiepatronen uit de data-base met ruim 20.000 met elkaar verweven frequentiepatronen die gedurende 50 jaar onderzoek zijn vastgelegd en geëvolueerd.

Het meet de energie van het materiele en niet-materiele (lichaam en geest) die op trillingsniveau in het lichaam steeds dynamische met elkaar in verbinding staan.

Krachtige methode

om de oorzaken van disbalans te bepalen

Welk inzicht krijg ik met de scan?

 • Je mentale gesteldheid
 • Je energiehuishouding, zowel je energieresources als je energielekken.
 • Je handelingsvaardigheid en je mate van stabiliteit en flexibiliteit.
 • Belemmerende psycho-emotionele patronen.
 • De mate van stressbelasting.
 • Geschikte en ongeschikte voeding op maat voor optimale gezondheid en prestaties.
 • Tekorten aan nutriënten zoals vitaminen en mineralen.
 • De mate van balans van alle organen en functies in je lijf; zoals hersenen, hart, bloedvaten, longen, nieren, blaas, maag, lever, darmen, spieren, skelet en veel meer. Dit op orgaan, weefsel, cel én DNA niveau. 90 miljard punten in het lijf kunnen worden gemeten.
 • Energiemanagement: ‘manage your energy, not your time’, het verminderen van energielekken en vergroten van energieresources.

Zowel bij re-integratie als preventie in te zetten

Being in Balance Vitality heft zich bewezen als krachtige methode voor het versneld helpen reïntegreren omdat oorzaken van disbalans zo nauwkeurig kunnen worden bepaald en daarmee de interventies volledig gepersonaliseerd zijn. Je kijkt mee op het scherm en kan alles volgen. Dit effect van ‘meten is weten’ is een extra impact op je proces.

Weer vitaal en in balans

De preventiescan kan tonen dat er sterke disbalansen en stressbelasting is, waardoor het risico op uitval (sterk) wordt verhoogd.

If so, met het traject kun je weer vitaal, in balans en gemotiveerd jouw bijdrage leveren.

Praktisch: het traject

Standaard en ‘light’

Een traject bestaat uit 5 sessies met scan

Er zit ongeveer 2 tot 3 weken tussen de sessies in en in elke sessie wordt een nieuwe body-mind-scan gemaakt om de progressie te meten en nieuwe aandachtspunten aan te pakken. Er in een ‘light’ variant van 5 sessies van 1 uur of in een standaard versie van 5 sessies van 2 uur. Het belangrijkste verschil is dat we in de standaard versie dieper ingaan op de resultaten in de scan en daardoor het transformatieproces kunnen verdiepen.

Resultaat

Dankzij jouw JA voor het proces door het lastige en onbekende

Ben jij:

Los van het oude
Ruimer in het perspectief
Lekkerder in het vel
In verbinding met je ware aard

Heb jij:

Moed, vertrouwen én zin in de volgende stap, met je lichaam als trouwe partner
Op naar het nieuwe
Ondánks het onbekende

Nieuwsgierig?

Naar jouw eigen wijze mogelijkheden?

Reviews

De manier waarop Anja werkt heb ik als heel prettig ervaren, ze legt alles goed uit en ik blijf mij steeds verbazen over hoe precies de Metavital Human Expert is. Het heeft mij meer inzicht gegeven, waardoor ik beter rekening kan houden met mijn lichaam en beter mijn grenzen kan bewaken. Ik raad mensen zeker aan om de Metavital Human Expert te proberen bij Anja, ze is heel intuïtief en dat gaat goed samen met deze frequentie-therapie!

Milou

Gezagvoerder KLM

Anja heb ik als coach, (begeleider zoals ze zichzelf noemt) als één van de meest fijne en inspirerende personen die ik ken. Doordat haar krachtige en liefdevolle aanwezigheid ( in haar eigen “midden” staat) registreert ze verfijnd hoe ze mij richting kan geven en mij liefdevol meeneemt in de wijsheid van mijn eigen lijf. Haar holistische manier van werken maakt dat de antwoorden op mijn problemen soms totaal ergens anders liggen dan ikzelf gedacht zou hebben. Ik voel me veilig genoeg waardoor ik me durf te verbinden met mijn lijf en mij daar laat mij voelen wat gevoeld wil worden. Zo komen  wde antwoorden op mijn verschillende vraagstukken als ‘vanzelf’ naar boven.  Ze is hierin erg doortastend, gaat de diepte in en laat zich niet van de wijs  brengen. Ze laat me thuiskomen bij mezelf, oordeelt niet en laat me zien dat ik er toe doe, ook als het stemmetje in mijn hoofd weer wat anders zegt. Ik heb zelf ook mijn coaching opleiding net afgerond en Anja is voor mij een inspiratiebron voor mijn eigen coaching praktijk.

Carolien B

Programmadirecteur Business Developer Europe