ICT DATA – echt mijn ding

Zorg, ICT en data… écht mijn ding!

Mijn KQ : Kwispel-Quotiënt is hoog ontwikkeld en nudged mij als het tijd is om weer eens geschreven geluid te laten ‘horen’.

Een bericht van Follow the Money (‘ziekenhuizen zijn een makkelijke prooi voor op data beluste bedrijven…’ ) liet mij weten dat er in juni een groot Zorg en ICT- congres geweest in de Utrechtse Jaarbeurshallen.

Uitgangspunt voor zo’n congres is het dienen van de afhankelijkheid van ziekenhuizen en artsen van high-tech geneeskundige apparatuur. Geleverd door bedrijven die gek zijn op toenemende data-stromen…
[NB: ik ben vóór technologische toepassingen, als gepaste innovaties in een samenhangend, dienend geheel gericht op waarachtig gezond en wel zijn, lees daartoe mijn vorige pleidooi: ‘Leuk, fysieke post in mijn brievenbus..’]

Echter… we all know, afhankelijkheid (in dit geval van high-tech-medische apparatuur) leidt tot hiërarchie en hiërarchie betekent macht.

Hoe vrij is een arts, een ziekenhuis, een inkoper, een jurist in dit krachtenspel met de bedrijven die deze apparatuur verkopen? Hoe verloopt dat spel?

Het verkoopt nog steeds goed

Het schaarste-mantra van ‘veel zorgvraag, weinig capaciteit, gebrek aan personeel, budgetten te beperkt…’ net zoals de ‘oplossing’: de versnelling van de digitale zorgtransformatie (lees: sneller meer data verzamelen -met alle risico’s van dien, niet behandeld in deze post) gaat ons redden… algehele doel: specialisten ontzorgen… (adem stokt)

Euh..…pardon, ik ben het even kwijt… wie en wat dient de gezondheidszorg ook al weer!?

Zijn we hier (naast de exorbitante geldbedragen) niet een hele hoge prijs aan het betalen? Is het niet zo dat die afhankelijkheid van een externe ‘macht’ enorm afleidt van de verbinding met de innerlijke kracht en het diepere weten van wat er wérkelijk toe doet…? (klopt, hier is de wending naar ‘écht mijn ding’)

Mag ik nog eens een pleidooi doen?

Om toch allereerst de meest betrouwbare data-verzamelaar en -verwerker,
te gebruiken: ons hart!  Welk een verfijnde intelligentie, daar kan een Philips, Roche of Chipsoft écht niet aan tippen.

Weten we nog hoe dit geniale orgaan dienstbaar in te zetten ten gunste van gezond en welzijn voor ons allemaal? Mét vertrouwen in het zelfhelende vermogen, het intelligente potentieel beschikbaar tot aan de dood en zelfs daarna.
Tof als technologie dat hier en daar kan ondersteunen, maar wél in de bijrol. De hoofdrol is aan de mens die het verlangen van ervaren-welzijn wil manifesteren.
En dit beste lezers, hangt niet af van een versnelling van een digitale zorgtransformatie, wel van thuis zijn in het paradigma van Heelheid.

Zou zomaar een hoop ’ontzorgen’ van huisartsen, specialisten en ander zorgpersoneel kunnen schelen…

Meer weten over hoofdrollen en bijrollen in dienst van gezondheid? Van harte welkom, hetzij in de hoofdrol, hetzij in de bijrol, beide even waardevol!

Ben je toe aan jeZelf
Je ware aard, je rijke inhoud
Voel je van harte uitgenodigd
Ik faciliteer de ontmoeting met Liefde en Plezier